Pages Menu croatia pucisca
Facebook
Turistička zajednica Općine Pučišća
Categories Menu

Posted in Destinacija, Gornji Humac

Gornji Humac

Gornji Humac

Gornji Humac mjesto je u bračkoj unutrašnjosti. Smješteno je na blagim prisojnim obroncima. Stanovništvo se bavi stočarstvom, pčelarstvom, sječom i prodajom drva. Gornji Humac je starohrvatsko naselje osnovano na istočnoj bračkoj visoravni nakon dolaska neretvanskih Hrvata na otok. Prvi puta se spominje 1184. pod nazivom HLMAČANE (ljudi koji žive na Humu). Ovaj oblik imena pokazuje veliku starinu i odnosi se uvijek na naselja. Župna crkva sagrađena je u čast sv. Nikole. Turistička ponuda: Brački sir, kruh ispod peke, janjetina na ražnju, vitalac – brački specijaliteti u ambijentalnim konobama i gostionicama. Što vidjeti? Crkva sv. Nikole koja barokna obilježja dobiva tijekom 17. i 18. st. Triptih Jurja Dalmatinca s Bogorodicom s Djetetom, sv. Mihovilom s vagom koji ubija zmaja i sv. Nikolom na južnome dijelu crkve sv. Nikole Ograda od kovanog željeza raritetno djelo umjetničkog obrta u Dalmaciji u Gospinoj crkvici na...

Read More