Pages Menu croatia pucisca
Facebook
Turistička zajednica Općine Pučišća
Categories Menu
Kulturna baština

Kulturna baština

Kulturni i sakralni objekti:

 

 1. Povaljska listina (god. 1184.)
 2. Crkva svetog Jeronima (god. 1566.)
 3. Kaštil Ciprijan Žuvetić (god. 1467.)
 4. Crkvica svetog Jurja na Bračuti (14. st.)
 5. Gradska knjižnica
 6. Klesarska škola s zbirkom radova učenika škole

 

Kulturna baština

 1. Starokršćanska crkvica s krstionicom u Stipanskoj luci
 2. Arheološki nalazi Jupiterovog žrtvenika i rimske nadgrobne stele u Stipanskoj luci
 3. Renesansna palača Akvilin kaštil i kaštil obitelji Dešković pored kaštila Ciprijana Žuvetića
 4. Povaljska listnina u župnome dvoru – spomenik prvoga reda
 5. Drveni oltar sv. Ante, naročito oltarna slika sv. Roka djelo Jakopa Palme ml. Tizijanovog učenika,  slika “Gospe od Karmena” od nepoznatog majstora venecijanske škole iz 18. st., te sakralno blago u riznici crkve u crkvi sv. Jeronima
 6. Zavičajna i referentna zbirka u Gradskkoj knjižnici